שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

תקציר בקשת הרישיון לפעול כאגודת פיקדון ואשראי. הוגשה למפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביוני 2017
נייר העמדה של אופק ביחס לתזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותי אשראי ופיקדון), התשע"ו-2016, כפי שהוצג בפני וועדת בריס באוגוסט 2016.
התכנית החדשה של אופק - בשלב הראשון: הלוואות עמיתים
מסמך המפרט את ההנחיות והדרישות להקמת בנקים בבעלות לקוחותיהם בישראל, כפי שפורסם על-ידי הפיקוח על הבנקים במאי 2015. 

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק