מדיניות פרטיות
ואבטחת המידע

עודכן לאחרונה:  נובמבר 2016

כללי

אנו נוהגים בכבוד מירבי בשמירה על פרטיות חברי אופק ומשתמשי האתר. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר לחברי אופק ולמשתמשי האתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה במערכות המידע של אופק ובאתר, לרבות תיאור אופן השימוש במידע, איסופו ושימושיו.

אנו מאמינים, כי לחברי אופק  ולמשתמשי האתר יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בקשר עם האיסוף והשימוש במידע המתקבל אצלנו. אופק מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בזהירות הראויה למידע אישי, ובהתאם לדין.

שינויים אפשריים במדיניות הפרטיות

לאור אופייה הראשוני של היוזמה שאופק מקדמת, אנו מעריכים, כי ייתכן ובעתיד יתרחשו שינויים  באופי המידע שייאסף ע"י אופק ובאופן השימוש בו; בהתאם, עשויה להשתנות מדיניות הפרטיות באתר. למרות זאת, שינויים עקרוניים לא צפויים להתרחש, ואנו מתחייבים, כי גם אם יחולו שינויים עתידיים, נמשיך ונשמור על פרטיותם של חברי אופק  ומשתמשי האתר. אם וכאשר יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר. בשינויים מהותיים באופן השימוש במידע, נעדכן את חברי אופק בהודעת דוא"ל, ובהתאם לאופי השינוי, יתכן ונבקש את אישורם.

המידע שאנו אוספים

אופק אוספת שני סוגים של מידע:

  1. מידע לא מזהה – הסוג הראשון של מידע הנו מידע אנונימי ובלתי מזהה. איננו מודעים לזהות המשתמש ממנו אספנו מידע לא אישי זה. מידע זה כולל מידע גלוי, אשר זמין לאופק בשעה שהמשתמשים מבקרים או משתמשים באתר האינטרנט של אופק. מידע זה הינו מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, רזולוציית המסך שבו השתמשו המשתמשים, כתובת ה- IPשלהם, סדר הדפים שבהם ביקרו, פרק הזמן בו משתמש ביקר באתר האינטרנט ונתונים דומים אחרים. 
  2. מידע אישי – הסוג השני של המידע הנו מידע אישי הנאסף במסגרת תהליך ההצטרפות לאופק, בעת מילוי טפסי ההצטרפות. מידע זה נשמר במאגר המידע של אופק שהינו מאגר רשום שמנהלת אופק, הפועל כדין במסגרת הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות למידע וטכנולוגיה במשרד המשפטים. יודגש כי נתוני כרטיס האשראי המוזנים בטפסי ההצטרפות אינם מועברים לאופק, אינם נשמרים במאגר המידע של אופק ותהליך התשלום מבוצע ישירות אל מול אתר מאובטח שהוסמך על ידי חברות האשראי והעומד בתקן המחמיר של PCI-DSS, כמקובל באתרי מסחר אלקטרוני. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.

איזה מידע אנו מבקשים?

בתהליך רכישת מניית חברות באופק ולצורך השלמתו, אנו מבקשים את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז., תאריך לידה, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי. 

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לצורך ביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. למעשה, מספר כרטיס האשראי מועבר ישירות לחברת האשראי כחלק מתהליך הסליקה ואינו נמצא בשום שלב בידי אופק. אם אינך מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר האינטרנט שלנו, תוכל להתחיל את תהליך הרכישה ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי, ונציגינו יחזרו אליך לקבלת פרטי האשראי טלפונית או לביצוע תשלום בדרך אחרת שתבחר (המחאה או העברה בנקאית). 

במסגרת תהליך רכישת מניית החברות, תדרש להצהיר, כי הנך מעל גיל 18, בעל/ת כשירות משפטית, כשיר/ה להיות חבר/ה באגודה שיתופית על פי כל דין וכשיר לפתוח חשבון בנק.

כאשר הרכישה מתבצעת עבור תאגיד, תדרש הצהרה כי התאגיד הינו אגודה שיתופית, חברה פרטית, עמותה, שותפות או חברה לתועלת הציבור – הרשומות כדין. כמו כן, כאשר מדובר בחברה פרטית, נדרשת הצהרה, כי החברה עומדת בהגדרת עסק זעיר, קטן או בינוני. 

אנו זקוקים להצהרות אלה, על מנת לוודא כי רוכש המניה עומד בתנאי הסף לחברות באופק, על פי תקנון אופק.

מה אנחנו עושים עם המידע?

מידע אישי – במידע הנמסר בתהליך רכישת מניית החברות ב"אופק" אנו עושים שימוש אך ורק ככל שהוא דרוש לצורך השלמת הליך רכישת מניית החברות ולמימוש המטרות שלשמן נועדה "אופק", לצורך הקשר בין "אופק" לבין חבריה, גיוס חברים ל"אופק", מסירת אינפורמציה לחברי "אופק" בנוגע לפעילות "אופק", הזמנה לאספות כלליות של "אופק", השתתפות בהצבעות אינטרנטיות, שליחת חומר לצורכי אספות אלה וכל הדרוש לשם תפעול האגודה השיתופית ומתן שירותים לחברי "אופק" כפי שמופיע בפרק "מטרות אופק".

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט לגורמים מטעם "אופק", ככל שהדבר נדרש למימוש המטרות הנ"ל. 

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך רכישת מניית חברות עבורו, משמש אף הוא לצורך המטרות הנ"ל בלבד.

מידע לא מזהה –  במידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות והשירותים שלנו.  מידע זה נאסף לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר, לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות האתר ומבנהו, לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי. מידע לא שמי זה,  ייתכן שיועבר גם לגורמים אחרים, אך בכל מקרה לא יועבר לגורמים שאינם פועלים עבור אופק ולמען מטרותיה כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

"עוגיות"

על מנת לאפשר למשתמשי האתר שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, אופק עשויה להשתמש בטכנולוגיה מקובלת הנקראת "עוגיות" – Cookies. מערכותיו הטכנולוגיות של אתר אופק גורמות לתוכנת הדפדפן, לפי פקודה ליצור במחשב הגולש, קבצי 'עוגיות', אשר יכול וישמרו מידע מתוך מאפייני השימוש של הגולש באתר – על גבי כונני המחשב של הגולש. אם הגולש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה נוחה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הוא עושה שימוש. יתר על כן, הגולש יוכל למחוק קבצים אלו שנשמרו במחשבו בכל עת.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אופק לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו, ובעיקר לא תאפשר כל שימוש פרסומי של צדדים שלישיים במידע המועבר. 

חלק מהשירותים לחברי אופק עשויים להיות מסופקים באמצעות צדדים שלישיים, אשר יקבלו לצורך זה בלבד את פרטי המשתמשים בשירות. ספקים אלו יהיו מחויבים בשמירה על תנאי מדיניות פרטיות זו. לאופק תהיה גישה למידע שימסר לצדדים שלישיים אלו.

למרות זאת, כחלק מפעילות אופק, יתכן ואופק תגלה מידע אישי בתגובה לצו שיפוטי או לבקשה או צו של רשות ממשלתית, ובעיקר ככל הדרוש על פי הדין במסגרת דיווחי אופק לרשם האגודות השיתופיות וכן למפקח על אגודות האשראי. 

 כחלק מהיותה של אופק אגודה שיתופית, לאחר ההצטרפות לאגודה, ספר חברי האגודה יהיה פתוח לעיון בפני חברי האגודה, אך גם במקרה זה לא נאפשר צפייה ושימוש במידע המועבר מעבר לפרטי המידע ההכרחיים ע"פ הדין ותקנון אופק בלבד. בנוסף, חלק מהמידע האישי עשוי להיות מוחזק באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים התפעוליים של אופק, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה"ב (למשל, אחסון באמצעות "שירותי ענן" של אמזון או סיילספורס).

המחויבות של "אופק" לאבטחת מידע

כחלק מהשקפת העולם של אופק, המכבדת את פרטיות חבריה והמשתמשים באתר, אופק משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת אתר האינטרנט והמידע האישי של חבריה (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). לצורך כך, אופק מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע קפדניים על מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין יתר האמצעים שאופק משתמשת בהם, אופק מגינה על המידע האישי על ידי שימוש בחומת אש, הצפנת מידע אישי והגבלת הגישה לנתונים למורשים בלבד. ככל שאופק תחל לספק לחבריה שירותים פיננסיים כך ילכו ויחמירו נהלי אבטחת המידע – בהתאם לאופי השירות ולאופי המידע שישמר בו ובהתאם לרגולציה הרלוונטית. עם זאת, ולמרות כל המאמצים, אופק אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. 

שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באתר האינטרנט, אופק עשויה להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו/או עיבוד המידע האישי כמתואר לעיל. שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את Google Analytics שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בקישור הזה, שירותיCRM  המסופקים על ידי Salesforce שמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהם מופיעה בקישור הזה וכן שירותי אחסון בענן של חברת אמזון אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בקישור הזה, ושירותי אחסון בענן של חברת מיקרוסופט אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בקישור הזה, שירותים אלו נבחרו בקפידה תוך הקפדה שמדיניות הפרטיות שלהם תעמוד בהגדרות הפרטיות של אופק ותמנע גישה ושימוש של אותם צדדים שלישיים למידע האישי של חברי אופק.

שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected].

פרטים כלליים

אופק אגודת אשראי שיתופית בע"מ, מספר אגודה 570055996
Ofek Cooperative Credit Society Ltd