אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

חדשות בתחום הרגולציה ופיתוח השירותים

בדרך לקבלת רישיון לפעול כאגודת אשראי - אופק ממשיכה להתקדם גם באפיק הרגולטורי וגם בפיתוח השירותים

בדרך לקבלת רישיון לפעול כאגודת אשראי

החל מחודש יוני הקרוב, רשאית המפקחת על אגודות האשראי, דורית סלינגר, להתחיל ולקבל בקשות להענקת רישיון מגופים המבקשים לפעול כאגודות אשראי, וזאת על פי החקיקה החדשה. חברת הוועד המנהל של אופק, עו"ד יפעת סולל, פועלת בימים אלו בשיתוף עם אנשי הפיקוח על אגודות האשראי במטרה להכין את המסמכים הדרושים לקבלת הרישיון. הסוגיות הנדונות נוגעות, בין היתר, לממשל תאגידי, ועדות הדירקטוריון ואופן קבלת ההחלטות, פירוט השירותים אותם אופק תספק, אישור נושאי משרה, מדיניות אשראי וניהול סיכונים, המערכות הטכנולוגיות ואבטחת המידע. חשוב לציין שעל אף שבאופן רשמי תוכל המפקחת להעניק רישיונות כבר ביוני, אנו צופים כי הליך אישור הפעילות ייארך מספר חודשים.


שירותים עתידיים

עם השלמת החקיקה החדשה, אנו נערכים לאספקת שירותים נוספים – בהתאם לרישיון אותו אופק תקבל. לפי קצב ההתקדמות אנו מאמינים כי עד לסוף שנת 2017, לצד הפעילות במערכת הלוואות העמיתים, תוכל אופק לספק שירותים של פקדונות והלוואות באופן עצמאי, ללא תלות במערכת הלוואות העמיתים הקיימת. באשר לשירות של חשבון עובר ושב – אנו מודעים לכך ששירות זה הוא ככל הנראה השירות שחברי אופק מצפים לו יותר מכל. בשל כך, אנו עושים מאמצים רבים כדי להתחיל לספקו כמה שיותר מהר – כבר היום אנו בקשר עם מספר ספקים ובוחנים ביחד איתם אפשרויות שונות. עם זאת, כיוון ששירות זה הוא היקר והמורכב ביותר לתפעול, אנו צופים כי הכנת התשתית לאספקתו, תיארך זמן. אנו מקווים כי העבודה עליו תושלם במהלך שנת 2018, ומצפים לרגע בו נוכל כולנו להעביר את חשבון הבנק שלנו לאופק.