אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

משנים כיוון - אופק תציג לוועדת שטרום את התכנית האסטרטגית החדשה להקמתה

נציגי אופק נפגשו היום, (שלישי -  21.7.15) עם חברי ועדת שטרום, הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסים וממסרו להם את עמדתם בנוגע לכניסתם של שחקנים חדשים לענף הבנקאות והשירותים הפיננסיים. הנהלת "אופק" סבורה כי דרישת סף של הון עצמי בסך 75 מיליון ש"ח אינה ריאלית, ובמסמך שהגישה לוועדה היא מצביעה על הצורך בשינוי אסטרטגי, אשר יכלול יעדי ביניים ברי השגה. באופק מבקשים לפעול בשלב ראשון במטרה להציע שירותים של פיקדונות והלוואות, ובוחנים באופק כיצד להציע את השירותים בתוך פרק זמן קצר ובאופן שלא ידרוש עמידה בדרישות הרגולטוריות של המפקח על הבנקים

משנים כיוון - אופק תציג לוועדת שטרום את התכנית האסטרטגית החדשה להקמתה ויקיפדיה

נציגי אופק נפגשו היום (שלישי - 21.7) עם חברי ועדת שטרום, הוועדה אשר מינה שר האוצר משה כחלון במטרה לבחון דרכים להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסים. נציגי אופק מסרו לחברי הוועדה את עמדתם בנוגע לכניסתם של שחקנים חדשים בענף הבנקאות והשירותים הפיננסיים. הנהלת "אופק" סבורה כי דרישת סף של הון עצמי בסך 75 מיליון ש"ח אינה ריאלית, ובמסמך שהגישה לוועדה היא מצביעה על הצורך בשינוי אסטרטגי, אשר יכלול יעדי ביניים ברי השגה. באופק מבקשים לפעול בשלב ראשון במטרה להציע שירותים של פיקדונות והלוואות, ובוחנים באופק כיצד להציע את השירותים בתוך פרק זמן קצר ובאופן שלא ידרוש עמידה בדרישות הרגולטוריות של המפקח על הבנקים.

חודשיים לאחר בחירתו, הוועד המנהל החדש של אופק בראשותו של היו"ר יהודה טלמון, פרט בפני ועדת שטרום את עמדותיו והתייחס לצורך להסיר חסמים בדרך להקמתה. בנייר העמדה אשר הגישה אופק לוועדת שטרום מפורטים שינויים רגולטוריים הנדרשים לשם הכנסת שחקנים חדשים לענף הבנקאות, ובראשם - מתן אפשרות להתפתחות הדרגתית של אופק, משירותים מצומצמים לבנק בהיקף מלא.

אופק בוחנת במסגרת תכניתה החדשה אפשרויות לפעול בשוק האשראי הן באופן ישיר והן באמצעות שיתופי פעולה עם גופים וקהילות שונות בחברה הישראלית. כמו מציינים באופק כי מדיניות האשראי תיקבע על פי קריטריונים אתיים וחברתיים, בהתאם לחזון אופק. בין היתר, יינתן אשראי בעלויות סבירות לגופים הפועלים לקידום ולשיפור החברה הישראלית.

"ישראל צריכה להתקדם לקראת העולם המערבי, בו כ-25% מהמוסדות הפיננסיים הם קואופרטיביים - גופים הפועלים באיזון, ביציבות ובאחריות למתן שירותים פיננסיים יעילים והוגנים, לזקוקים להם ביותר: משקי בית, עסקים קטנים, פריפריה ומרכז, מעמד בינוני ומעמד נמוך", מציינת "אופק" במסמך.

עו"ד יהודה טלמון, יו"ר אופק: "במצב הקיים, משקי בית ועסקים קטנים אינם יכולים לקבל אשראי בעלויות סבירות. השוק סובל ממחנק אשראי המשפיע באופן ישיר על כולנו. אופק תצמצם באופן משמעותי את עלויות האשראי כבר במסגרת פעילות ראשונית זו. אנו שואפים לכך שבהמשך הדרך אופק תדע להציע לחבריה סל מוצרים מלא, בדומה לבנקים קואופרטיביים בעולם".

לעיון בנייר העמדה