אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

חדשות ממטה ההקמה של אופק

עדכונים שוטפים ממטה ההקמה של אגודת האשראי: הפעילות מול בנק ישראל והמפקח על הבנקים, קהילות אופק בשטח, גיוס החברים ופיתוח התשתיות הטכנולוגיות והארגוניות לקראת אספקת שירותים בנקאיים לחברי האגודה.

להיות עם חופשי בארצנו: האספה הכללית של אופק, 2014

כ-280 חברי אופק הגיעו לממש את זכותם הדמוקרטית באספה הכללית של האגודה. במהלך האספה יצאה קריאה לשר האוצר ולמפקח על הבנקים לעמוד מאחורי הבטחותיהם, להקל בדרישות הרגולטוריות, לנקוט בפעולות אקטיביות על מנת לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות ולאפשר לבנק הראשון בבעלות לקוחותיו לקום בישראל. "בכל העולם התרבותי דרישות המינימום להקמת בנק בבעלות לקוחותיו הן אפס",…
שישי, 05 ספטמבר 2014 01:00

האספה הכללית של חברי אופק התכנסה אמש במוזיאון א"י

במסגרת האסיפה הכללית שהתכנסה אמש ניתנה לחברי אופק ההזדמנות לממש את זכותם להצבעה כחברים באגודה המקימה את הבנק הראשון בישראל בבעלות לקוחותיו. במהלך האסיפה הוצג חזון אופק, ולאחר מכן הובאו לאישור החברים הדו"חות הכספיים של האגודה לשנים 2012- 2013, וכן תקציב האגודה לשנים 2014-2015. כמו כן נפתחה ההצבעה לוועד המנהל של האגודה. ההצבעה תהיה פתוחה…
רביעי, 27 אוגוסט 2014 01:00

פורסמו הדו"חות הכספיים של אופק לשנים 2012-2013

לקראת האסיפה הכללית, אופק מזמינה את חבריה לעיין בדו"חות הכספיים של האגודה לשנים 2012-2013. הדו"חות הכספיים הוכנו על ידי האגודה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ("IFRS"), וכן בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות. הדו"חות כוללים אינפורמציה על התנהלותה הכלכלית של אופק בשנתיים האחרונות (2012-2013): נתונים על הוצאות והכנסות, נתונים על הון האגודה, על הוצאות ההנהלה ועל משכורות.
שישי, 01 אוגוסט 2014 01:00

תקציב אופק לשנים 2014-2015

תקציב אופק לשנים 2014-2015, יעלה בעוד כשבועיים לאישור חברי אופק באסיפה הכללית של האגודה. התקציב מחולק לשניים, כאשר חלק אחד משקף את תוצאות פעילותה של אופק מתחילת שנת 2014 ועד היום, והחלק השני מהווה תחזית של הוצאות והכנסות אופק למחצית השנייה של שנת 2014, ולשנת 2015. התקציב מכיל בתוכו תחזיות שונות, התחזיות וההנחות השונות המגולמות…
חמישי, 31 יולי 2014 01:00

תגובת 'אופק' לטיוטת מסמך ההנחיות להקמת אגודות בנקאיות (בנקים קואופרטיבים) בישראל

מספר עניינים עקרוניים, העולים מתוך טיוטת המתווה לרישוי אגודה בנקאית שפרסם בנק ישראל, נענו על ידי אופק בבקשה לשיקול מחדש. במרכז נייר העמדה של אופק, שהוגש אתמול (31.7.14) לבנק ישראל עומדת הדרישה להון עצמי מינימלי בסך של 75 מיליון ש"ח. לעמדתה של אופק, מדובר בדרישה גבוהה מדי להון עצמי התחלתי, שאיננה מידתית לסל המוצרים והשירותים…
חמישי, 26 יוני 2014 01:00

ישראל פותחת את הדלת הראשית להקמת בנקים קואופרטיביים

זה אפשרי" היא האמירה המרכזית של המפקח על הבנקים לאזרחי ישראל במתווה שהוציא השבוע לרישוי אגודה בנקאית. במסמך בן יותר מ-20 עמודים, שיצא השבוע, (16.6.2014) מפרט המפקח על הבנקים, דודו זקן, טיוטת מתווה לתהליך הרישוי שבו אגודה בנקאית צריכה לעמוד מול בנק ישראל בכדי לקבל רישיון. פרסום המסמך, מכונן באופן רשמי את הרישוי להפעלת בנקים…
חמישי, 19 יוני 2014 01:00
עמוד 3 מתוך 3