אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

מודל הלוואות העמיתים - תשובות לשאלות נפוצות

מי יכול ליהנות משירותי הלוואות העמיתים של אופק?

האפשרות להשקיע בהלוואות העמיתים של אופק פתוחה לחברי אופק בלבד. ניתן לרכוש מניית חברות  באופק כחלק מתהליך ההשקעה הראשוני בהלוואות העמיתים. האפשרות לקחת הלוואות פתוחה הן לחברי אופק (בתנאים משופרים), והן לחברי "קהילות האשראי" שיפעלו עם אופק (פירוט בהמשך).

כיצד מצטרפים לשירות הלוואות העמיתים של אופק?

ניתן להצטרף לשירות הלוואות העמיתים באמצעות אתר האינטרנט של אופק או טלפונית. ניתן לרכוש מניה באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר אופק ואז להצטרף לשירות הלוואות העמיתים. ניתן גם לרכוש את מניית החברות באמצעות העברה בנקאית או צ'ק, דרך מוקד אופק.

לפירוט נוסף לגבי התנאים של ההצטרפות לאופק ולתקנון.

מה תהיה התשואה על ההשקעה? ומה יהיה גובה הריבית על הלוואות?

התשואה השנתית הממוצעת עבור השקעה צפויה לעמוד על 4% עד 5% (בהתאם לבחירת העדפות ההשקעה האישיות ובהתבסס על תוצאות השנה שעברה בהשקעות בעלות מאפיינים דומים). למבקשי הלוואה - גובה הריבית ינוע בין 4% ל-7%, בהתאם ליכולת ההחזר של הלווה, לערבויות שתעמיד עבורו הקהילה שלו ולמטרה שלשמה יועמד האשראי. חברי אופק יכולים להגיש בקשה להלוואה בריבית ברף הנמוך של טווח זה, על פי דירוג AA, כלומר - כ-4% בשנה, בנוסף לעלות תפעול חד פעמית, בגובה שנקבע לפי משך פריסת ההחזר. חישוב מפורט של עלויות ההקמה והתפעול נמצא כאן. הריבית הנמוכה הזאת מתאפשרת בזכות כרית ביטחון שאופק העמידה עבור חבריה, כך שחברי אופק שבקשתם להלוואה אושרה ייחשבו תמיד כבעלי דירוג האשראי הגבוה ביותר.

מהם מנגנוני הביטחונות להגנה על כספי המשקיעים?

קיימים כמה מנגנוני ביטחון להגנה על ההשקעות:

 • פיזור וניהול אוטומטי של ההלוואות – כספי המלווים יפוזרו בין מספר גדול של הלוואות מלווים שונים ובכך תקטן משמעותית החשיפה למלווה ובעקבות זאת הסיכון.

 • מנגנוני בטוחות – חלק מההלוואות ניתנות כנגד עירבון כבטוחה. הבטוחות כוללות רכב, נדל"ן ונכסים נזילים אחרים המשועבדים בשעבוד ראשון ונקי ומייצרים יציבות בתיק המלווים. בין 25%-50% מכל תיק של כל מלווה יכלול הלוואות עם בטוחות.

 • קרנות ערבות הדדית –  קהילות האשראי שעמן תעבוד אופק מסייעות גם הן להפחתת סיכונים. המסגרת הקהילתית מאפשרת להפחית את הסיכונים הכרוכים במתן אשראי, הן בזכות השייכות והסולידריות המקומית, והן בזכות מנגנוני כריות ביטחון וערבויות שהקהילות יעמידו כבטוחות להלוואות שחבריהן ייקחו.

 • חיתום דיגיטלי – חברת טריא, ספקית שירותי הטכנולוגיה והחיתום עבור מערך האשראי של אופק, מייצרת עבור כל לווה פרופיל רחב, עמוק ומדויק בנוגע ליכולת ההחזר שלו. שירותים אלה משמשים כיום גופים מוסדיים גדולים. כיום, טריא מסננת למעלה מ-75% מבקשות ההלוואות המגיעות אליה מהאינטרנט, אך מרבית בקשות ההלוואה מקהילות האשראי מאושרות.

 • מערכת גבייה ייחודית – מנגנון טכנולוגי ותפעולי שנועד לסייע להחזיר הלוואות בפיגור למסלול תוך צמצום הפגיעה במלווים למינימום האפשרי. שיעור הפיגורים במערכת החיתום עומד על כ-0.4% ושיעורי הגבייה עומדים על למעלה מ-80%. לווים המתקשים בהחזר ההלוואה מופנים לגופים המסייעים להם באמצעות ליווי וייעוץ משפחתי. במקרים חריגים הטיפול מועבר למנגנוני ההוצאה לפועל.

מה יהיה גובה עלויות התפעול וכיצד הן יכוסו?

עלויות התפעול עבור השימוש במערכת הלוואות העמיתים עומד על 1% מסך ההחזרים למשקיע, לאורך חיי ההלוואה. סכום זה מתחלק בין טריא לבין אופק.

האם יש הגבלה על סכום ההשקעה או ההלוואה?

כדי לאפשר פיזור אפקטיבי של ההשקעה להפחתת הסיכון, המינימום להשקעה הוא 5000 שקל. מבחינת גובה מקסימום ההשקעה, אין הגבלה על הסכום. חברי אופק שיעמדו בבדיקת יכולת ההחזר רשאים לקבל הלוואה של עד 30 אלף ש"ח, ולתקופה של עד שלוש שנים.

מהם הקריטריונים לאישור הלוואה? האם הם שונים בין חבר אופק למי שאינו חבר אופק?

חברי אופק נדרשים לעמוד בתהליך חיתום,על מנת לוודא את יכולת ההחזר שלהם. תהליך החיתום שיעברו חברי אופק זהה לתהליך החיתום שעוברים מי שאינם חברי אופק, וזאת על מנת להפחית את הסיכון לכספי המלווים. במקרה  וחברי אופק נמצאו מתאימים לקבלת הלוואה הם יקבלו אותה בריבית קבועה של כ-4% (דירוג AA), וזאת בזכות כרית הביטחון שאופק העמידה לחבריה.

עד כמה הכסף נזיל? בתוך כמה זמן אוכל לקבל חזרה את כספי ההשקעה?

ניתן למשוך את הכסף המושקע (כולו או חלקו). עם קבלת הבקשה, המערכת מתחילה לאסוף את כספי המשקיע מכל ההלוואות שהוא ממן, ושלא נמצאות בפיגורים, וזאת מבלי שמישהו מהלווים או המשקיעים האחרים נפגע. בפועל, מדובר בתהליך שאורך בין מספר שעות למספר ימים. יש לציין כי כספי הלוואות הנמצאים בפיגור יעוכבו עד השלמת גביית הפיגור ואז יוחזרו למשקיע.

מה קורה במקרה שבו הלוואה אינה מוחזרת?

ראשית, חשוב לציין שכל הלוואה שניתנת במסגרת מערכת ההלוואות, מפוזרת בין מאות לווים. אחוז הלווים שאינם מחזירים את הכסף עומד היום על 0.4% בממוצע. במקרה ובו לווה אינו מחזיר את הכסף, טריא מפעילה תהליך גבייה, ופועלת בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, במטרה להחזיר את התשלום. במקרה שהקהילה שאליה משתייך הלווה העמידה עבור הלוואתו ערבות כלשהי, התשלום יוחזר על ידיה. בנוסף, חשוב להדגיש כי למלווה יש יכולת לשלוט באפיקי הפיזור של ההלוואות ובכך להפחית את הסיכון. עם זאת, הניסיון מראה, כי בכל השקעה, לצד מאות הלוואות שמוחזרות, ישנן מספר הלוואות שאינן מוחזרות (כאמור, 0.4% בממוצע). הסכומים שאינם מוחזרים, נגרעים מחשבון המשקיע, אך בזכות הפיזור הרחב של כספי ההשקעה בין לווים רבים, מקרה שכזה אינו צפוי לפגוע בתשואה הכוללת של ההשקעה.

היכן יושקע הכסף שיפקידו חברי אופק? למה ההשקעה מיועדת? איפה הכסף שלי משפיע?

ההשקעות של חברי אופק מנותבות למתן הלוואות במספר קטגוריות:

 1. הלוואות לחברי אופק.

 2. השכלה גבוהה – הקלת הגישה להשכלה גבוהה, בעיקר לצעירים.

 3. שירותים לעובדים – אספקת שירותים פיננסיים למקומות עבודה, מתן אפשרות לקבלת שירותים פיננסיים גם לעובדי מפעלים וקווי ייצור בתנאים משופרים.

 4. קהילות מקומיות – מסגרות מקומיות אשר מייצרות מסגרות סולידריות לאספקת שירותים פיננסיים.

 5. אוכלוסיות מוחלשות – במסגרת קטגוריה זו ניתנות הלוואות לארגונים הפועלים ביחד עם אוכלוסיות מוחלשות, כאשר הארגונים ערבים לכך שההלוואות יוחזרו. דוגמה לכך היא עמותת לתת עתיד, עמותה שמתמחה בליווי של נשים שנמצאות מתחת לקו העוני בהקמת עסק.

 6. מעמד ביניים – סיוע במימון תהליכים משפחתיים: סיוע בשלבים שונים ברכישת דירה (כרגע עדיין לא משכנתא), מימון רכישת רכב יד שנייה.

 7. הנגשת שירותים רפואיים - מכשור רפואי יקר לנזקקים, פריסת עלויות של טיפולים שונים כדוגמת טיפולי פוריות או הקפאת דם טבורי.

מה הן "קהילות האשראי"?

קהילות האשראי הן מסגרות שייכות המבטאות סולידריות פיננסית במסגרת של שייכות מוגדרת. כלומר, חבר או חברה בקהילת אשראי המבקש לקבל הלוואה מאופק אינו נמדד רק על פי הנסיבות האישיות שלו, אלא מקבל תמיכה מהקהילה שלו באמצעות העמדת כרית ביטחון וערבויות, ובכך משפר את הסיכוי שבקשתו להלוואה תאושר ושהוא יקבל אותה בריבית נמוכה יותר מאשר היה פונה כאדם פרטי.

קהילות אשראי יכולות להיות:

 • עמותות וארגונים אשר מספקים שירותים חברתיים;

 • מקומות עבודה ומסגרות מקצועיות;

 • שכונות בערים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, מושבים, כפרים;

 • קהילות המתגבשות סביב מוסדות חינוך;

 • עסקים הנעזרים בשירותי האשראי ובתשתית הקהילות לאספקת שירותים ללקוחותיהם; וכו'.

אופק פועלת לקידום שיתופי פעולה עם קהילות נוספות: שכונות ויישובים, מסגרות חברתיות, מקומות עבודה, ארגונים חברתיים, ומסגרות שייכות שונות. אתם מוזמנים להפנות אלינו הצעות לשיתופי פעולה נוספים לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

איך עובד שיתוף הפעולה בין אופק לטריא?

אופק היא אגודה שיתופית, הפועלת להקמת אגודת אשראי שתספק שירותים בנקאיים ותשמש פלטפורמה לשינוי חברתי כלכלי בישראל. כיום אופק מרחיבה באופן הדרגתי את שירותיה.

טריא היא חברת טכנולוגיה המובילה את תחום הלוואות העמיתים בישראל, במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין שני הגופים טריא מספקת לאופק את השירותים הטכנולוגיים והתפעוליים של ניהול מערכת ההלוואות. בכך אופק מקבלת שירותים אלה על גבי מערכות בדוקות ומוכחות, אשר צברו ניסיון בהיקף פעילות של למעלה ממיליארד ש"ח.

אופק מנהלת מסגרת פיננסית עצמאית, כאשר כל הכספים שמושקעים על ידי חברי אופק מנותבים למתן הלוואות בעלות אוריינטציה חברתית. אופק זוכה בכך בעצמאות תפעולית וגמישות טכנולוגית, המבוססת על טכנולוגיה בדוקה ומוכחת.

לב הטכנולוגיה של טריא נעוץ בטכנולוגיית חיתום ייחודית ועצמאית, המפחיתה את הסיכון לכספי המלווים, ובמקביל לכך מרחיבה את הנגישות לאשראי. המודל מאפשר להנגיש שירותים פיננסיים, כהשקעה וגם כאשראי, לאוכלוסיות שעד היום היו מודרות מהשוק הזה. כלומר, גם אדם שיש ברשותו כמה אלפי שקלים שאינם מניבים לו דבר בבנק יוכל לייצר תשואה על כספו. בנוסף, מי שזקוק להלוואה יקבל אותה בהתאם ליכולותיו ולא בהתאם לרמת הריבית שהבנק יכול לדרוש ממנו. בצורה כזו כולם מרוויחים. חשוב לציין כי כל אדם המבקש הלוואה עובר תהליך חיתום, במסגרתו נבדקת יכולת ההחזר שלו.

כידוע, חלק מרכזי במורכבות ההקמה של הבנק הקואופרטיבי הוא רכישת מערכי טכנולוגיה בנקאית יקרה במיוחד. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של הקמה הדרגתית של הבנק הקואופרטיבי, אופק בחרה בשיתוף הפעולה עם טריא על מנת לקבל באופן מיידי נגישות לתשתית טכנולוגית שמאפשרת לאופק, בהדרגה, לספק שירותים בנקאיים רבים. אסטרטגיה זו תאפשר לאופק לספק באופן הדרגתי שירותים פיננסיים נוספים, כחלק מהקמת אגודת האשראי, וזאת כשלב בדרך להקמת הבנק הקואופרטיבי.

מהם ההבדלים בין אופק לטריא? למה לי לרכוש מניה ולהשקיע דרך אופק ולא להשקיע ישירות בהלוואות דרך טריא?

אופק היא אגודה שיתופית, בבעלות חבריה, שאינה למטרת רווח, הפועלת להקמת אגודת אשראי; ואילו טריא היא חברה טכנולוגית, הפועלת ליצירת פלטפורמה פיננסית מתקדמת.

על אף ההבדלים, אופק וטריא הינן שותפות רעיוניות הפועלות במסלולים מקבילים לקידום חזון חברתי של שינוי כלכלי וחברתי - אופק במסגרת אגודת אשראי, וטריא במסגרת פלטפורמה פיננסית.

חברי אופק המשקיעים בשירות הלוואות העמיתים זוכים לתשואה דומה לתשואה שבה היו זוכים לו היו משקיעים באופן עצמאי (בהתאם לבחירת מדיניות פיזור הסיכונים האישית), אך לצד זאת, מקדמים את הקמת אגודת האשראי ויוכלו ליהנות משירותים נוספים שאופק תציע עם הרחבת הפעילות. בנוסף, חברי אופק שיהיו מעוניינים בכך יוכלו להגדיר מאפיינים נוספים של השקעתם, כדוגמת מאפייני סיכון, משך ההלוואות וכדומה.

חברי אופק שבקשתם לקבל הלוואה אושרה זוכים לקבלה בריבית נמוכה וקבועה של כ-4% (דירוג AA, נוסף לדמי הקמת תיק של כ-1% מגובה ההלוואה), בהתאם לתהליך חיתום ולבדיקת יכולת ההחזר.

לפרטים נוספים על מערכת הלוואות העמיתים של טריא לחצו כאן

לשאלות נוספות שלחו מייל ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להתחברות לחשבונך האישי במערכת הלוואות העמיתים

שאלות נפוצות על מערכת הלוואות העמיתים

 • מי יכול ליהנות משירותי הלוואות העמיתים של אופק? +

  האפשרות להשקיע בהלוואות העמיתים של אופק פתוחה לחברי אופק בלבד. ניתן לרכוש מניית חברות  באופק כחלק מתהליך ההשקעה הראשוני בהלוואות העמיתים. האפשרות לקחת הלוואות פתוחה הן לחברי אופק (בתנאים משופרים), והן לחברי "קהילות האשראי" שיפעלו עם אופק (פירוט בהמשך).

 • 1