אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

פעילות מערכת הלוואות העמיתים

אופק מספקת שירותי אשראי במודל "הלוואות עמיתים" (P2P) עבור חברי הקואופרטיב ועבור מסגרות קהילתיות וחברתיות. במסגרת זו חברי אופק יוכלו להשקיע את כספם בפלטפורמה אינטרנטית ייעודית ולקבל תשואה משתלמת יותר מאשר בבנקים, לקחת הלוואות ולשלם ריבית נמוכה יותר ולדעת שכספם מופנה למטרות העולות בקנה אחד עם עולם הערכים שלהם, תוך אספקת מנגנוני ביטחון מתקדמים ומוכחים להגנה על כספם. שירות זה הינו השלב הראשון ביישום התכנית האסטרטגית להקמת בנק קואופרטיבי בבעלות לקוחותיו.

אופק מציעה לחבריה:

 • הזדמנות השקעה בתשואה שנתית ממוצעת של 4%-5% (בהתבסס על נתוני עבר להשקעות בעלות מאפיינים דומים במערכת טריא)

 • השקעה ערכית: הכסף יופנה למטרות חברתיות, קהילתיות ועסקיות העולות בקנה אחד עם ערכי הקואופרטיב כגון: השכלה גבוהה, הנגשת שירותים רפואיים, פיתוח עסקי ועוד.

 • חברי אופק שיהיו מעוניינים בכך יוכלו להגדיר מאפיינים נוספים של השקעתם, כדוגמת מאפייני סיכון, משך ההלוואות וכדומה.

 • ההשקעות נזילות - ניתן למשוך את כספי ההשקעה בתוך פרק זמן קצר, אין מחויבות לתקופת מינימום ואין קנסות יציאה.

 • ההלוואות עבור לווים שאינם חברי אופק יינתנו בטווח ריביות של 4%-7%, בכפוף לתהליך חיתום, לבדיקת יכולת ההחזר ובהיקפים משתנים של כריות ביטחון וערבויות, בהתאם לקהילה ולמטרת ההלוואה.

 • חברי אופק יוכלו לקבל הלוואות עד 50 אלף שקל למשך חמש שנים ברף התחתון של טווח הריביות - ריבית קבועה של החל מ-4%, בכפוף לעמידה בתנאי החיתום וליכולת ההחזר, בנוסף לדמי תפעול והקמה חד-פעמיים המפורטים כאן.

 • אופק העמידה עבור חבריה כרית ביטחון בסך של כמיליון שקל, המושקע רק בהלוואות שיש להן בטוחות של 100%, בתשואה צפויה של כ-5%. בצורה זו, ייהנו כל לווי אופק מדירוג אשראי גבוה ללא תלות ברמת הסיכון שלהם.

 • ניתן להפנות כספים למטרות השקעה באשראי חברתי גם ללא ניסיון באינטרנט וזאת באמצעות מילוי טופס נייר והעברתו למוקד אופק.

 • לשם אספקת הטכנולוגיה לשירותי ההלוואות ומנגנוני החיתום וניהול הבטוחות אופק גיבשה שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת טריא המובילה את תחום הלוואות העמיתים בישראל. טריא מספקת עבור אופק מערכות בדוקות ומקצועיות, אשר צברו ניסיון בהיקף פעילות של למעלה ממיליארד ש"ח.

מנגנוני הגנה על כספי המשקיעים:

 • מנגנון החיתום הדיגיטלי של טריא - מייצר עבור כל לווה פרופיל לווה דיגיטלי המשקף את התנהלותו הפיננסית ואת יכולת החזר הלוואה, ועל בסיס זה מעריך את רמת הסיכון. מערכת החיתום של טריא משמשת גופים פיננסיים גדולים ונחשבת מהמקצועיות והמוכחות בעולם.

 • מנוע פיזור וניהול אוטומטי של ההלוואות – פיזור רחב של ההשקעות בין מספר גדול של הלוואות מלווים שונים מקטין את הסיכון ומייצר מערכת יציבה המניבה תשואה קבועה.

 • מנגנוני בטוחות – חלק מההלוואות ניתנות כנגד עירבון כבטוחה. הבטוחות כוללות רכב, נדל"ן ונכסים נזילים אחרים המשועבדים בשעבוד ראשון ונקי ומייצרים יציבות בתיק המלווים. בין 25%-50% מכל תיק של כל מלווה יכלול הלוואות עם בטוחות.

 • מערכת גבייה ייחודית – אחוז הלווים שאינם מחזירים את הכסף במסגרת טריא עומד על כ-0.4% ושיעורי הגבייה ללא פיגורים עומדים על למעלה מ-80%. לווים המתקשים בהחזר ההלוואה מופנים לגופים המסייעים להם באמצעות ליווי וייעוץ משפחתי. במקרים חריגים הטיפול מועבר למנגנוני ההוצאה לפועל.

יש לכם שאלות נוספות בנוגע להלוואות העמיתים של אופק? בדקו אולי כבר ענינו עליהן בעמוד תשובות לשאלות הנפוצות