אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

מנגנוני ביטחון על כספי המשקיעים

מנגנוני הגנה להפחתת הסיכונים על כספי המשקיעים:   

  • מנגנון חיתום דיגיטלי - טריא מייצרת עבור כל לווה פרופיל דיגיטלי המשקף את התנהלותו הפיננסית ואת יכולת החזר שלו, ועל בסיס זה ניתן להעריך את רמת הסיכון בצורה מדויקת ככל הניתן. מערכת החיתום של טריא משמשת גופים פיננסיים גדולים ונחשבת מהמקצועיות והמוכחות בעולם. כיום טריא מסננת למעלה מ-75% מבקשות ההלוואה המגיעות אליה, אך רוב בקשות ההלוואה מקהילות האשראי מאושרות, בזכות השייכות הקהילתית ומנגנוני הביטחונות שהקהילות מעמידות.

  • מנוע פיזור וניהול אוטומטי של ההלוואות – פיזור רחב של כל השקעה בין מספר גדול של הלוואות מלווים שונים מאפשר להקטין את החשיפה למלווה מהלוואה בודדת ואת הסיכון ומייצר מערכת אמינה המניבה תשואה יציבה.

  • מנגנוני בטוחות וקרנות ערבות הדדית – חלק מההלוואות ניתנות כנגד עירבון כבטוחה. הבטוחות כוללות רכב, נדל"ן ונכסים נזילים אחרים המשועבדים בשעבוד ראשון ונקי ומייצרים יציבות בתיק המלווים. בין 25%-50% מכל תיק של כל מלווה יכלול הלוואות עם בטוחות.

  • מערכת גבייה ייחודית – מנגנון טכנולוגי ותפעולי שנועד לסייע להחזיר הלוואות בפיגור למסלול תוך צמצום הפגיעה במלווים למינימום האפשרי. אחוז הלווים שאינם מחזירים את הכסף במסגרת טריא עומד על כ-0.4% ושיעורי הגבייה ללא פיגורים עומדים על למעלה מ-80%. לווים המתקשים בהחזר ההלוואה מופנים לגופים המסייעים להם באמצעות ליווי וייעוץ משפחתי. רק מקרי חדלות פרעון שלא מצליחים להגיע להסדר מועברים למנגנוני ההוצאה לפועל.

  • חשבון נאמנות – כל כספי המלווים, והחזרי ההלוואות מנוהלים באמצעות חשבון נאמנות של חברת אלטשולר שחם.

  • כרית ביטחון עבור חברי אופק - אופק העמידה במסגרת טריא קרן שתשמש ככרית ביטחון בגין הלוואות לחבריה. כספים אלה יושקעו כחלק ממנגנון הלוואות העמיתים, אך באופן שבו תהיה ודאות שהכסף לא יופנה באופן ישיר לחברי אופק או לקהילות אופק, וזאת על מנת לא ליצור קשיים בהיבטי מיסוי. הסכום יושקע בהלוואות המניבות תשואה צפויה של כ-5%. בצורה זו, יהנו כל לווי אופק מדירוג אשראי גבוה ללא תלות ברמת הסיכון שלהם.

יש לכם שאלות נוספות בנוגע להלוואות העמיתים של אופק? בדקו אולי כבר ענינו עליהן בעמוד תשובות לשאלות הנפוצות

להתחברות לחשבונך האישי במערכת הלוואות העמיתים