אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

התקבלה ההחלטה להפחתת מחיר מניית החברות ל-1000 שקל

מטרת ההחלטה היא לאפשר לקהלים רחבים ומגוונים מקרב הציבור הישראלי לקחת חלק במהפכה בענף הבנקאות בארץ, ולהצטרף כחברים שווי זכויות לאגודה השיתופית מייסדת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל

ההצעה להפחתת מחיר מניית החברות באופק מ-3000 שקל ל-1000 שקל אושרה בהצבעה אינטרנטית פתוחה לכלל חברי הקואופרטיב. בהצבעה השתתפו 1,131 חברים (30.78% מכלל החברים) ומתוכם 913 (82.18%) תמכו בהצעה. זה צעד מרשים של אמון המלווה במעורבות ממושכת של חברים הרואים באופק את אחת מזירות ההשפעה החברתיות שלהם, ובחיזוק תרבות דמוקרטית ושיתוף בקבלת החלטות בקרב חברי הקואופרטיב.

מטרת הוזלת מניית החברות היא לאפשר לקהלים רחבים ומגוונים מקרב הציבור הישראלי לקחת חלק במהפכה בענף הבנקאות בארץ, ולהצטרף כחברים שווי זכויות לאגודה השיתופית מייסדת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל. במסגרת ההצעה, החברים הוותיקים אשר רכשו מניית חברות ב-3000 שקל יוכלו לצרף שני חברים או בני משפחה נוספים לבקשתם ללא תשלום נוסף, תוך עדכון ערך המניה שעל שמם למחיר החדש. זכויותיהם של החברים הוותיקים שיבחרו שלא לממש את הזכות הזאת יישמרו, וערך מניית החברות שרכשו יישמר על פי הסכום ששילמו.

וידאו