לאן נעלמו אגודות האשראי הישראליות?

למעשה, עם קום המדינה כ-20% מהבנקאות היתה בבעלות הלקוחות במסגרת אגודות אשראי. שני גורמים מרכזיים הביאו לסגירת האגודות ורכישתן על ידי הבנקים הגדולים: ראשית, בנק ישראל הכביד את הרגולציה באופן שנתן יתרון משמעותי לבנקים הגדולים. שנית, בעבר, מדינת ישראל העניקה אשראי מכוון (למגזרים וענפים) דרך הבנקים המסחריים ולא דרך אגודות האשראי. מכיוון שבאותה תקופה האשראי המכוון היה חלק גדול מהאשראי במשק, נפגעו מאוד היקפי הפעילות של האגודות.

הגורם הראשון השתנה במהלך המשבר הפיננסי והיום בנק ישראל מאוד מעוניין בכניסת בנקים בבעלות לקוחותיהם למשק, בגלל הרצון ליצור מגוון. לראייה, ניתן לראות את קריאתו החד משמעית של המפקח על הבנקים מר דודו זקן בדו"ח שפרסם במאי 2013, להקמת אגודות אשראי. בדו"ח זה, מבהיר זקן כי הוא רואה בהקמתן של אגודות אשראי יוזמה חברתית – כלכלית מבורכת וכי הוא מתחייב לסייע ולתמוך  ביוזמה כזו בכל הקשור לרגולציה והדרכה מתאימה.