כיצד אגודת אשראי תאפשר שירותים בנקאיים זולים?

1. ראשית, ניתן להוזיל עלויות הודות למבנה הייחודי אשר במסגרתו אין בעל שליטה המצפה למיקסום הרווחים על השקעתו. אותם רווחים שבבנק מסחרי מחולקים לבעל השליטה ולבעלי המניות, מוחזרים בבנק הקואופרטיבי לבעלים שהם גם הלקוחות, בצורה של הטבות על הפעילות הבנקאית שלהם.

2. יעילות תפעולית - בנק בבעלות לקוחותיו אינו נושא על גבו היסטוריה תפעולית ארוכת שנים. הבנק יקום על בסיס טכנולוגיות שיאפשרו חיסכון ניכר בעלויות.

3. עלויות שכר סבירות - הבנק יעניק שכר הוגן ולא מוגזם לכל עובדיו. ישמר יחס סביר בין גובה שכר העובד הבכיר ביותר בבנק לבין העובד בעל השכר הנמוך ביותר. בבנק אופק לא יהיו מצנחי זהב למנהלים הפורשים, במימון הלקוחות.

4. מניעת סבסוד צולב – בבנקאות הרגילה, משקי הבית והעסקים הקטנים זוכים לתנאים נחותים מאלו להם זוכות חברות הענק. משקי בית אינם יכולים לגייס אשראי בחו"ל ולכן אינם נהנים מתחרות הגלובלית בתחום האשראי. מצב זה יוצר בפועל שתי קבוצות של לקוחות, כאשר הקבוצה החלשה יותר (משקי הבית והעסקים הקטנים) למעשה מסבסדת את הקבוצה החזקה. בבנק שאנו מקימים לא יהיו  לקוחות חזקים יותר או פחות. העובדה כי הבנק יציע שירותים ליחידים, משקי בית ועסקים קטנים בלבד-  תמנע אפשרות להיווצרותו של סבסוד צולב.