מהי אגודת אשראי?

  • בנק בבעלות לקוחותיו שייך לחבריו, כך שהם הבעלים והלקוחות של הבנק בעת ובעונה אחת- אין בעל שליטה.
  • מטרות הבנק הם מקסום רווחת הלקוח, ולא מקסום רווחי הבעלים. 
  • בנק בבעלות לקוחותיו הוא בנק לכל דבר ועניין, וכמו כל בנק אחר יפעל תחת הפיקוח של המפקח על הבנקים.
  • לבנק מבנה עסקי יציב, הנובע ממתן אשראי מגוון ומפוזר ומתיאבון סיכון מוגבל.
  • סל המוצרים של הבנק יכלול חשבונות עו"ש, פיקדונות, הלוואות, כרטיס אשראי, פעילות במט"ח ועוד.
  • לבנק אחריות חברתית בפיתוח כלכלה ריאלית, בחינוך פיננסי ובעיקר- במתן גישה לשירותים פיננסים ובצורת התנהלות שקופה והוגנת הן עם עובדיו והן עם לקוחותיו.