מה ההבדל בין בנק בבעלות לקוחותיו (בנק קואופרטיבי) ואגודת אשראי (Credit Union)?

שני הגופים הם גופים בנקאיים שנמצאים בבעלות הלקוחות. עיקר ההבדל הוא במבנה הרגולציה. מעבר לכך, בנק קואופרטיבי בדרך כלל גדול יותר ונותן מענה לכלל הציבור (ולעיתים אף משרת לקוחות שאינם חברי הבנק) ואילו גדלם של איגודי אשראי נע בין כמה אלפי חברים לכמה מיליוני חברים ומשרתים ציבור שיש לו מכנה משותף (כגון: איגוד האשראי של הצי האמריקאי או איגוד האשראי של עובדי אוניברסיטה מסוימת).