מה ההבדל בין בנק בבעלות לקוחותיו (בנק קואופרטיבי) ואגודת אשראי (Credit Union)?

שני הגופים הם גופים בנקאיים שנמצאים בבעלות הלקוחות. עיקר ההבדל הוא במבנה הרגולציה. מעבר לכך, בנק קואופרטיבי בדרך כלל גדול יותר ונותן מענה לכלל הציבור (ולעיתים אף משרת לקוחות שאינם חברי הבנק) ואילו גדלם של איגודי אשראי נע בין כמה אלפי חברים לכמה מיליוני חברים ומשרתים ציבור שיש לו מכנה משותף (כגון: איגוד האשראי של הצי האמריקאי או איגוד האשראי של עובדי אוניברסיטה מסוימת).

שאלות נפוצות על בנקאות קואופרטיבית

 • מהי אגודת אשראי? +

  אגודת אשראי היא גוף בבעלות לקוחותיו ומספק להם שירותים בנקאיים משתלמים וזולים ככל הניתן החברים באגודת אשראי הם הבעלים והלקוחות  בעת ובעונה אחת- אין בעל שליטה. מטרות אופק הם מקסום רווחת הלקוח, ולא מקסום רווחי הבעלים.  לאגודת אשראי מבנה עסקי יציב, הנובע ממתן אשראי מגוון ומפוזר ומתיאבון סיכון מוגבל. סל המוצרים של אופק יכלול חשבונות עו"ש, פיקדונות, הלוואות, כרטיס אשראי, פעילות במט"ח ועוד. לאופק אחריות חברתית בפיתוח כלכלה ריאלית, בחינוך פיננסי ובעיקר- במתן גישה לשירותים פיננסים ובצורת התנהלות שקופה והוגנת הן עם עובדיו והן עם לקוחותיה.
 • כיצד אגודת אשראי תאפשר שירותים בנקאיים זולים? +

  1. ראשית, ניתן להוזיל עלויות הודות למבנה הייחודי אשר במסגרתו אין בעל שליטה המצפה למיקסום הרווחים על השקעתו. אותם רווחים שבבנק מסחרי מחולקים לבעל השליטה ולבעלי המניות, מוחזרים באגודת אשראי לבעלים שהם גם הלקוחות, בצורה של הטבות על הפעילות הבנקאית שלהם. 2. יעילות תפעולית - אגודת אשראי אינה נושאת על גבה היסטוריה תפעולית ארוכת שנים. השירותים הבנקאיים יפותחו על בסיס טכנולוגיות שיאפשרו חיסכון ניכר בעלויות. 3. עלויות שכר סבירות - באופק יהיה שכר הוגן ולא מוגזם לכל עובדיו. יישמר יחס סביר בין גובה שכר העובד הבכיר ביותר לבין העובד בעל השכר הנמוך ביותר. באגודת האשראי אופק לא יהיו מצנחי זהב למנהלים הפורשים, במימון הלקוחות. 4. מניעת סבסוד צולב – בבנקאות הרגילה, משקי הבית והעסקים הקטנים זוכים לתנאים נחותים מאלו להם זוכות חברות הענק. משקי בית אינם יכולים לגייס אשראי בחו"ל ולכן אינם נהנים מתחרות הגלובלית בתחום האשראי. מצב זה יוצר בפועל שתי קבוצות של לקוחות, כאשר הקבוצה החלשה יותר (משקי הבית והעסקים הקטנים) למעשה מסבסדת את הקבוצה החזקה. באגודת האשראי שאנו מקימים לא יהיו לקוחות חזקים יותר או פחות. העובדה כי נציע שירותים ליחידים, משקי בית ועסקים קטנים בלבד-  תמנע אפשרות להיווצרותו של סבסוד צולב.
 • לאן נעלמו אגודות האשראי הישראליות? +

  עם קום המדינה כ-20% מהבנקאות היתה בבעלות הלקוחות במסגרת אגודות אשראי. שני גורמים מרכזיים הביאו לסגירת האגודות ורכישתן על ידי הבנקים הגדולים: ראשית, בנק ישראל הכביד את הרגולציה באופן שנתן יתרון משמעותי לבנקים הגדולים. שנית, בעבר, מדינת ישראל העניקה אשראי מכוון (למגזרים וענפים) דרך הבנקים המסחריים ולא דרך אגודות האשראי. מכיוון שבאותה תקופה האשראי המכוון היה חלק גדול מהאשראי במשק, נפגעו מאוד היקפי הפעילות של האגודות. הגורם הראשון השתנה במהלך המשבר הפיננסי והיום בנק ישראל מאוד מעוניין בכניסה מחודשת של אגודות אשראי למשק, בגלל הרצון ליצור מגוון. לראייה, ניתן לראות את קריאתו החד משמעית של המפקח על הבנקים מר דודו זקן בדו"ח שפרסם במאי 2013, להקמת אגודות אשראי. בדו"ח זה, מבהיר זקן כי הוא רואה בהקמתן של אגודות אשראי יוזמה חברתית – כלכלית מבורכת וכי הוא מתחייב לסייע ולתמוך  ביוזמה כזו בכל הקשור לרגולציה והדרכה מתאימה.
 • מה ההבדל בין בנק בבעלות לקוחותיו (בנק קואופרטיבי) ואגודת אשראי (Credit Union)? +

  שני הגופים הם גופים בנקאיים שנמצאים בבעלות הלקוחות. עיקר ההבדל הוא במבנה הרגולציה. מעבר לכך, בנק קואופרטיבי בדרך כלל גדול יותר ונותן מענה לכלל הציבור (ולעיתים אף משרת לקוחות שאינם חברי הבנק) ואילו גדלם של איגודי אשראי נע בין כמה אלפי חברים לכמה מיליוני חברים ומשרתים ציבור שיש לו מכנה משותף (כגון: איגוד האשראי של הצי האמריקאי או איגוד האשראי של עובדי אוניברסיטה מסוימת). 
 • 1

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק