אופק אגודת אשראי

כדי לשבור את הריכוזיות בבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ועסקים בישראל

מלאו פרטים ואנו ניצור קשר

חזון ומטרות אופק

אופק – אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ נוסדה בחודש יוני 2012 כדי להקים אגודת אשראי אשר תספק לחבריה שירותים בנקאיים הוגנים, זולים ומשתלמים. עם היווסדה, הציבה לעצמה אופק למטרה להוות אלטרנטיבה בענף הבנקאות בישראל ולהבטיח כלכלה מתוקנת בחברה צודקת, באמצעות הקמת אגודת אשראי אשר תושתת על ערכים של שקיפות, דמוקרטיה והגינות.

מודל הבנקאות הישירה שעליו תושתת אופק יאפשר לאגודה למלא את ייעודה ולהעניק למשקי הבית ולעסקים הקטנים בישראל נגישות שוויונית לאשראי ולשירותים בנקאיים במחירים הוגנים. הצהרת הערכים והמחויבויות של אופק מהווה מסגרת לדרך בה תפעל אופק. ערכים אלו ינחו את אופק בקבלת החלטותיה העסקיות ובקביעת אסטרטגיית הפעולה שלה.

החזון: אופק כלכלי וחברתי

 • אופק תהווה פלטפורמה לשינוי כלכלי וחברתי בישראל, תוך התמקדות במערכת הפיננסית באמצעות המודל הקואופרטיבי.
 • אופק תספק שירותים פיננסיים מתקדמים טכנולוגית, באופן מקצועי, שקוף, ישר ואחראי, בניהול דמוקרטי ובאמצעות שיתוף חברים.
 • אופק מחויבת לעקרונות של הרחבת הנגישות לשירותים פיננסיים.
 • אופק תפעל לקידום האינטרסים הכלכליים והחברתיים של חבריה, למען עצמאות וקיימות כלכלית לחבריה ולחברה בישראל בכללותה.

הערכים של אופק

 • יושרה – אופק תפעל באומץ, בעקביות ובכבוד כדי ליצור שירות הגון ואמין.
 • מקצועיות – אופק תפעל במקצועיות באופן פעולתה ובשאיפתה למצוינות.
 • אחריות ומחויבות לחברים – אופק נושאת ותישא באחריות כלפי חבריה, עובדיה, שותפיה וקהילותיהם ביחס לתוצאות החלטותיה ומעשיה.
 • נגישות – אופק תנהג בפשטות ובבהירות עם חבריה.
 • שקיפות – אופק תנהג בשקיפות בכל תחומי פעילותה, כלפי חברי אופק, עובדי אופק והציבור הרחב.
 • חדשנות – אופק תיערך לאתגרים ולצרכים המשתנים של הפרט, משק הבית, העסק והקהילה, ותגיב בהתאם תוך שימוש ביצירתיות ובמסירות.

תפיסתה הערכית של אופק מבוססת על אחריות הדדית, עזרה הדדית, דמוקרטיה, שוויון ערך האדם, צדק חברתי, סולידריות, יושר, פתיחות, דאגה לזולת ואחריות כלל-חברתית.

העקרונות המנחים את אופק

אופק מצהירה ומתחייבת לפעול בהתאם לעקרונות הבאים על מנת להבטיח שפעולותיה ישרתו את מטרותיה וערכיה ועל מנת לאפשר לחבריה לצפות מראש את פעילותה ומהלכיה העסקיים.

אופק רואה עצמה מחויבת לעקרונות התנועה הקואופרטיבית ולפיכך הפעילות העסקית ארוכת הטווח של אופק תלווה בתרומה לרווחת חבריה, עובדיה, קהילותיהם והסביבה.

אנו מתחייבים: לנהל כספים באחריות וביעילות כדי להיות אגודת אשראי חזקה ומשגשגת:

 • להתמקד באשראי למטרות ריאליות.
 • לקבל החלטות עסקיות שקולות על מנת להשיג תוצאות כספיות ארוכות טווח.
 • לנהל סיכונים בצורה אחראית על מנת להבטיח את נכסי האגודה.
 • לנהוג בנאמנות ובאחריות בפיקדונות לקחותינו.

אנו מתחייבים: להעניק שירות מעולה ולסייע לכל לקוח להשיג את מטרותיו הכלכליות:

 • לנהוג בכל לקוח בכבוד ובהגינות.
 • לספק ייעוץ אמין בנוגע לאפשרויותיו הפיננסיות.
 • להציע מוצרים ושירותים שעונים על צרכיו היחודיים.
 • לשמור על זכותו לפרטיות.
 • להבטיח שגם בעלי הכנסה נמוכה ואוכלוסיות מוחלשות ייהנו מגישה לשירותים בנקאיים חיוניים.

אנו מתחייבים: לאפשר לכל לקוח להשפיע על כיווני ההתפתחות של האגודה:

 • לפעול בשקיפות מקסימלית, באופן שיאפשר בחינה שוטפת של פעולותינו.
 • לאפשר הצבעה פשוטה ובהירה ולהעניק את המידע הדרוש על מנת לקבל החלטות מושכלות.
 • להציע ערוצים שונים דרכם ניתן יהיה להעביר לנו משוב ולשתף בתובנות.
 • להתייחס לבעיות שיועלו בפנינו במהירות ובענייניות.

אנו מתחייבים: שאופק תהיה מקום עבודה שכיף לקום אליו בבוקר:

 • ליצור מקום עבודה נעים, מאתגר ומתגמל.
 • להקפיד על כך שיחס המשכורות בין המשכורת הנמוכה ביותר למשכורת הגבוהה ביותר לא יעלה על 1:10.
 • להעסיק עובדים באופן ראוי ומכבד, ולא בדרכי העסקה שיש בהן בכדי לנצל ולקפח, כדוגמת העסקה קבלנית.
 • לספק לעובדים את התנאים הדרושים להם בכדי לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר ולממש את הפוטנציאל שלהם.
 • לכבד ולהוקיר את אחריות העובדים כלפי משפחותיהם, חבריהם וסביבתם.
 • לאפשר לעובדים להיות שותפים בעיצוב דרכה של אופק.

אנו מתחייבים: להוות דוגמא ולהשתמש במשאבינו ובמומחיותנו על מנת לקדם שינוי חיובי בקהילות שלנו ובחברה הישראלית:

 • לעשות שימוש בכישורינו ובמומחיות הייחודית שלנו כמוסד פיננסי בכדי ליצור פתרונות בנושאים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.
 • ליישם ולהפיץ שיטות עבודה עסקיות אחראיות מבחינה חברתית וסביבתית.
 • לחפש שותפים עסקיים שמיישמים יחסי עבודה הוגנים, מקדמים את רווחת החברה ומכבדים את הסביבה.
 • להשקיע את משאבינו באחריות בחברה הישראלית ובמקומות שבהם אנו חיים ועובדים.
 • לעודד ולסייע בהקמת קואופרטיבים ובפעולת עסקים קטנים ובינוניים.
 • לעודד ולסייע להתארגנויות כלכליות בעלות מחוייבות חברתית וסביבתית.

אנו מתחייבים: לפעול בהתאם להצהרת הערכים שלנו:

 • להתקדם באופן רציף ומדיד בהגשמת ערכים אלו.
 • לשתף את חברינו ועובדינו במדידת ההתקדמות שלנו בהגשמת הערכים ולדווח על כך בדיווח פומבי ותחת ביקורת אובייקטיבית.

*חזון זה הועלה כטיוטא לדיון במסגרת האסיפה הכללית שהתכנסה בחודש ספטמבר 2014.