מה נותנת לי ההצטרפות לאופק?

רק בעלי/ות מניית חברות באופק יוכלו לפתוח חשבון בבנק הקואופרטיבי אופק אותו אנו מקימים, וליהנות מהשירותים הבנקאיים המוזלים שבנק כזה יכול להציע. ע"פ ועדת טרכטנברג, כל משק בית בישראל מפסיד בממוצע 3,000 ש"ח בכל שנה (!) עקב הריכוזיות בענף הבנקאות הישראלי. כך שמשק בית ממוצע אשר יעביר את ניהול החשבון שלו לבנק אופק יחסוך כל שנה כ-3,000 ש"ח. זוהי הזכות הראשונה השמורה לחברי וחברות אופק באופן בלעדי.

בנוסף, במסגרת ההתנהלות הדמוקרטית של הבנק ושל אגודת אופק, מניית החברות מקנה לבעליה זכות הצבעה בעת קבלת ההחלטות באופק על פי העיקרון של "לכל חבר קול אחד". חשוב להדגיש שהמניה משקפת חברות אישית באופק. לפיכך היא אינה סחירה ואינה ניתנת למכירה או להעברה לאדם אחר.

לבסוף - כל אחד ואחת מחברי אופק הוא חלק מקבוצה של אזרחים אשר מובילים את השינוי המשמעותי ביותר בכלכלה ובחברה הישראלית היום: הקמת הבנק הישראלי בבעלות לקוחותיו, כדי לשבור את הריכוזיות בענף הבנקאות, ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ובעלי עסקים בישראל.