שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

אודות אופק

שאלות נפוצות על אופק

 • מה היא אגודת אופק? +

  אופק היא אגודה שיתופית בע"מ השייכת למספר הולך וגדל של חבריה. האגודה הוקמה בשנת 2012 במטרה לשנות את הכלכלה הישראלית על ידי הקמה של אגודת אשראי שתספק לחברי שירותים בנקאיים זולים הוגנים ומשתלמים.

 • מדוע מוקם אופק? +

  מערכת הבנקאות הישראלית מאופיינת בריכוזיות גבוהה מאוד, בהיעדר תחרותית, ובשליטה כמעט מוחלטת  של מספר בנקים בודדים. המצב הזה רע מאד לכלכלה הישראלית כולה,  ובאופן פרטני לכל אחד ואחד ממשקי הבית והעסקים הקטנים בישראל.

  אגודת האשראי אופק תהווה אלטרנטיבה אמיתית לבנקאות הריכוזית בישראל, משום שאינה מנסה להרוויח על חשבון לקוחותיו. גוף שיספק שירותים בנקאיים באופן שמשנה את השיטה, משנה את השפה.

  הקמה של בנק "רגיל" נוסף הפועל לפי השיטה הקיימת לא תספיק. רק  שינוי השיטה יאפשר למוטט את הריכוזיות הבנקאית האיתנה בישראל ולשנות את המציאות. הקמת אגודת אשראי היא האלטרנטיבה באמצעותה ניתן להביא את הבשורה.

 • מתי תוקם אגודת האשראי של אופק? +

  טיוטת מסמך המתווה של בנק ישראל להקמת אגודות אשראי בישראל התפרסם ביוני 2014. במסמך מפורט לוח הזמנים להקמת הבנק. שלב א' נמשך 8 חודשים ומתחיל עם הגשת מסמכי בקשה מפורטת ותכנית עסקית. שלב ב' הוא שלב הקמת האגודה בפועל ונמשך 15 חודשים, עם סיומו מתקבל רשיון להפעלת אגודת האשראי.

  אנחנו מצפים לפתוח את אגודת האשראי ולהתחיל לספק בהדרגה שירותים בנקאיים שונים במחצית השניה של שנת 2016.

 • האם המדינה תומכת בהקמת אופק? +

  בהחלט כן. בנק ישראל מבין כי יש לפתוח את ענף הבנקאות לתחרות עבור העסקים הקטנים ומשקי הבית.

  כך כתב המפקח על הבנקים בדו"ח לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות:
   "...הצוות רואה ביוזמה להקמת אגודת אשראי יוזמה חברתית ברוכה, שעשויה להרחיב את היצע האשראי במשק ולתרום לתחרות במערכת הבנקאית, וקורא להקמת אגודת אשראי בישראל. הפיקוח על הבנקים מתחייב ללוות יזמים שיפנו אליו בעניין זה, הן בבחינת התאמת הרגולציה עבור גוף זה והן במתן הדרכה מתאימה..."
  ואכן בתאריך 16 ביוני 2014 המפקח על הבנקים פירסם את המסמך המתווה את תהליך הרישוי וההקמה של אגודות בנקאיות בישראל. זוהי פריצת דרך היסטורית שכן פרסום המסמך,  מכונן באופן רשמי את הרישוי להפעלת בנקים קואופרטיבים בישראל. בעשורים האחרונים לא היה מתווה שכזה. כעת הוגדרה מסגרת רגולטורית ברורה להקמת בנק ("אגודה בנקאית"). המפקח על הבנקים הבהיר כי מטרת המסמך הוא להגביר את התחרות במשק על ידי הכנסת שחקנים נוספים לזירה הבנקאית, והדגיש כי המטרה המרכזית של האגודה הבנקאית  היא לשרת את חבריה ולא להשיא את רווחיה.

  פרסום המסמך על ידי בנק ישראל נעשה בתמיכת משרד האוצר ושר האוצר, משרד המשפטים ובעידוד וועדת הכלכלה של הכנסת.

 • 1

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק