שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

נייר עמדה לוועדת שטרום - הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

נייר העמדה שהגישה אופק לוועדת שטרום, הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים - הוגש ב-12.7.2015.

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק