שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

נייר העמדה של אופק ביחס לטיוטה בנושא "תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל"

ב-16.6.2014 פרסום המפקח על הבנקים דודו זקן טיוטה להתייחסות הציבור, למתווה רשמי וראשון להקמת בנק קואופרטיבי ("אגודת אשראי" בשפת המפקח) בישראל. המפקח הזמין את הציבור להעביר תגובות לטיוטה, ואופק העבירה את מסמך התגובה המפורט אשר מצורף כאן ב-29.7.2014. נייר העמדה של מכיל התייחסות נרחבת ומפורטת לטיוטה שפרסם המפקח, בצירוף הערות של אנשי מקצוע מובילים מתחום הבנקאות הקואופרטיבית ברחבי העולם. באזור החדשות באתר ניתן למצוא תיאור נרחב של הנקודות המרכזיות במסמך התגובה שהעבירה אופק למפקח.

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק