שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

החלטת הרשות לניירות ערך לתת ל'אופק' פטור מהגשת תשקיף

מסמך ההחלטה המקדמית של הרשות לניירות ערך לתת ל'אופק' פטור מהגשת תשקיף.

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק