מסמכי השלב המקדמי להקמת אגודה בנקאית

מסמכי השלב המקדמי להקמת אגודה בנקאית הוגשו על ידי אופק לבנק ישראל ב-9.12.2014, כחלק מהדיאלוג המתקיים בין אופק לבין בנק ישראל במסגרת טיוטת המתווה להקמת אגודה בנקאית.