טיוטת מתווה תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל

טיוטת מתווה תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל, שפורסמה ע"י המפקח על הבנקים דודו זקן בתאריך 16.6.2014. מצורף מסמך הטיוטה המלא שפורסם ע"י המפקח, ומסמך תקציר שנכתב באופן עצמאי ע"י הצוות המקצועי ב'אופק'.