שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

טיוטת מתווה תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל

טיוטת מתווה תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל, שפורסמה ע"י המפקח על הבנקים דודו זקן בתאריך 16.6.2014. מצורף מסמך הטיוטה המלא שפורסם ע"י המפקח, ומסמך תקציר שנכתב באופן עצמאי ע"י הצוות המקצועי ב'אופק'.

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק