שקיפות באופק

אנחנו לוקחים ברצינות גדולה את המנדט שנתנו לנו אלפי ישראלים - ושואפים לפעול בשקיפות מירבית, ולתת מענה שוטף לשאלות והצרכים שמעלים חברי אופק ומתעניינים. כאן אנו מעלים באופן שוטף את כל המידע החשוב והמפורט הנוגע להתנהלות אופק.

הקמת אופק: רגולציה וחקיקה

תקציר בקשת הרישיון לפעול כאגודת פיקדון ואשראי. הוגשה למפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביוני 2017
נייר העמדה של אופק ביחס לתזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותי אשראי ופיקדון), התשע"ו-2016, כפי שהוצג בפני וועדת בריס באוגוסט 2016.
מסמך המפרט את ההנחיות והדרישות להקמת בנקים בבעלות לקוחותיהם בישראל, כפי שפורסם על-ידי הפיקוח על הבנקים במאי 2015. 
מסמכי השלב המקדמי להקמת אגודה בנקאית הוגשו על ידי אופק לבנק ישראל ב-9.12.2014, כחלק מהדיאלוג המתקיים בין אופק לבין בנק ישראל במסגרת טיוטת המתווה להקמת אגודה בנקאית.
טיוטת מתווה תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל, שפורסמה ע"י המפקח על הבנקים דודו זקן בתאריך 16.6.2014. מצורף מסמך הטיוטה המלא שפורסם ע"י המפקח, ומסמך תקציר שנכתב באופן עצמאי ע"י הצוות המקצועי ב'אופק'.
ב-16.6.2014 פרסום המפקח על הבנקים דודו זקן טיוטה להתייחסות הציבור, למתווה רשמי וראשון להקמת בנק קואופרטיבי ("אגודת אשראי" בשפת המפקח) בישראל. המפקח הזמין את הציבור להעביר תגובות לטיוטה, ואופק העבירה את מסמך התגובה המפורט אשר מצורף כאן ב-29.7.2014. נייר העמדה של מכיל התייחסות נרחבת ומפורטת לטיוטה שפרסם המפקח, בצירוף הערות של אנשי מקצוע מובילים מתחום…

חיפוש באתר

אופק בפייסבוק