פרוטוקול האסיפה הכללית של אופק דצמבר 2015

פרוטוקול אסיפת החברים הכללית של אופק - דצמבר 2015