פרוטוקול ועדת הבחירות- הבחירות לועד המנהל, ספטמבר- 2014.

פרוטוקול ועדת הבחירות אשר פיקחה על הבחירות לועד המנהל של אופק- ספטמבר 2014