דו"ח כספי חתום 2014 והתייחסות ההנהלה

דו"ח כספי חתום לשנת 2014, והתייחסות הוועד המנהל לדו"ח הכספי מצורפים כקבצים להורדה.