מסמך דיווח ועדת הביקורת של אופק

מסמך דיווח ועדת הביקורת של אופק לקראת אסיפת החברים הכללית של אופק שנערכה במוזיאון ת"א בחודש ספטמבר 2014.