סקירת הועד המנהל של אופק לשנת 2013

סקירת הועד המנהל של 'אופק' לשנת 2013.