דיווח וועדת הביקורת לאספה הכללית 2015

דיווח וועדת הביקורת של אופק לאסיפת החברים הכללית 2015, וכן 4 פרוטוקלים של וועדת הביקורת מצורפים כקבצים להורדה.