היתר עיסקא

בעקבות פניות של חברי אופק מהמגזר הדתי והחרדי, הוסדרה קבלת 'היתר עיסקא' מאת ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים של בד"צ העדה החרדית. 'היתר עיסקא' נועד לפתור את האיסור מהתורה לגבות ריבית על הלוואה. היתר העיסקא קובע שלמעשה לא מדובר בהלוואה אלא בעסקה בין שותפים. ההיתר אינו מגביל את אופק, אלא רק מרחיב את הציבור שאנחנו יכולים להעניק לו שירותים והופך את אופק למכילה יותר.