Print this page

הזמנה למפגש חברים לחשיבה משותפת

  • רביעי, 21 דצמבר 2016 09:33

ביום חמישי, ה-5/1/2017 יתקיים מפגש של חברי אופק לחשיבה משותפת על המשך דרכו של הקואופרטיב ולגיבוש כלים ודרכי פעולה לקידום מטרותיה של אופק. להרשמה למפגש

ביום חמישי, ה-5/1/2017 יתקיים מפגש של חברי אופק לחשיבה משותפת על המשך דרכו של הקואופרטיב ולגיבוש כלים ודרכי פעולה לקידום מטרותיה של אופק. להרשמה למפגש