ההשקעות החברתיות של אופק – הלוואות עמיתים

השקעה בהלוואות עמיתים היא למעשה הלוואת סכום כסף בפלטפורמה אינטרנטית דיגיטלית שמחלקת את סכום ההשקעה לחלקים קטנים, ומפזרת אותה בין לווים רבים. זה אפיק השקעה שיש בו מידה מסוימת של סיכון, ובהתאמה, הוא גם נושא ריבית.
אופק יצרה שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת 'טריא' המובילה את תחום הלוואות העמיתים בישראל, לצורך אספקת הטכנולוגיה לשירותי ההלוואות, מנגנוני החיתום, ניהול הערובות הכספיות והאבטחה הדיגיטלית. טריא מספקת עבור אופק מערכות בדוקות, מאובטחות ומקצועיות, שצברו ניסיון רב בהיקף פעילות של ניהול מאות מיליוני ש"ח. שירותי ההשקעה בהלוואות עמיתים נעשים דרך כניסה לאזור אישי, אחרי רישום והקמה של החשבון באמצעות קישור באתר אופק. פתיחת חשבון אפשרית רק מגיל 21 ומעלה.

בכדי למזער את הסיכון הקיים בפלטפורמה ישנם מספר מנגנוני הגנה- מנגנון חיתום דיגיטלי, מנוע פיזור של ההלוואות, מנגנוני ערובות כספיות ומערכת גבייה הוגנת:

❖ מנגנון החיתום הדיגיטלי מייצר עבור כל לווה פרופיל המשקף את התנהלותו הפיננסית ואת יכולת החזר הלוואה, ועל בסיס זה מעריך את רמת הסיכון ומדרג את הלוווה (בדירוג AA עד דירוג BB).
❖ מנוע פיזור וניהול אוטומטי של ההלוואות, מפזר את ההשקעה בין מספר גדול של הלוואות למלווים שונים, מקטין את הסיכון ומייצר מערכת יציבה שמניבה תשואה מתמשכת.
❖ מנגנוני ערובות כספיות שניתנות כנגד חלק מההלוואות. הערובות כוללות רכב, נדל"ן ונכסים נזילים אחרים המשועבדים בשעבוד ראשון ונקי. בין 25%-50% מכל תיק של כל מלווה יכלול הלוואות עם ערובות.
❖ אחוז הלווים שאינם מחזירים את הכסף עומד בשנים האחרונות על כ- 1.22% בלבד. לווים שמתקשים בהחזר ההלוואה מופנים לגופים המסייעים להם באמצעות ליווי וייעוץ משפחתי. רק במקרים חריגים הטיפול מועבר למנגנוני ההוצאה לפועל.

הניסיון מראה, כי בכל השקעה, לצד מאות הלוואות המוחזרות, ישנן מספר הלוואות שאינן מוחזרות. הסכומים שאינם מוחזרים, נגרעים מחשבון המלווה, אך בזכות הפיזור הרחב של כספי ההשקעה, מקרה שכזה אינו צפוי לפגוע משמעותית בתשואה הכוללת. חשוב להזכיר כי למלווה יש יכולת מסוימת להפחית עוד את הסיכון, באמצעות שינוי מסלול ההשקעה ל"שמרני", והוספת קרן הגנה המכונה Safe 500.
 
התשואה הממוצעת (ההיסטורית) של חברי וחברות האגודה עומדת על כ- 4% בשנה, ויש כיום מעל 200 מיליון ש"ח שהושקעו ע"י חברי אופק בפלטפורמה.
מן המלווה נגבים שני תשלומים בלבד- תשלום דמי הצלחה, בגובה 10% אחוז מהריבית ששולמה לך (לא מהקרן שהושקעה, רק מהריבית שהתקבלה באותו חודש). לאחר תשלום דמי הצלחה, נגבה מס רווחי הון בגובה 15% המועבר למס הכנסה באופן אוטומטי.
 
השקעה בפלטפורמה להלוואות עמיתים באמצעות אופק ולא ישירות דרך טריא אמנם לא מייצרת יתרון כלכלי עבור החבר.ה המשקיע.ה, אבל היא מסייעת לאגודה לצמוח. שכן דמי ההצלחה הנגבים מהריבית המתקבלת מתחלקים 50\50 בין טריא לאופק.
 
 
אם בחרת בכך, לפתיחת חשבון השקעה יש ללחוץ כאן – https://my.ofek.coop/app/sign-up
יש לשים לב, הפקדה לחשבון ההשקעה נעשית באמצעות העברה בנקאית (לחשבון נאמנות, שפרטיו המלאים יופיעו בעת ההרשמה). לא ניתן להעביר כספים מחשבון בנק משותף עם אדם אחר, שאיננו בן/בת זוג.